แนะนำ! รถประหยัดน้ำมัน

รถประหยัดน้ำมัน น้ำมันเป็นพลังงานอันทรงคุณค่า เพราะนอกจากจะใช้เวลาหลายล้านปีในการก่อตัว ส่งผลให้น้ำมันมีทรัพยากรจำกัด