รถยนต์ไฟฟ้า EV คืออะไร

รถยนต์ไฟฟ้า EV มีชื่อเต็มว่า Electric Vehicle ซึ่งแปลตรงตัวว่ารถยนต์ไฟฟ้า ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่เริ่มปรับตัวจากการใช้เครื่องยนต์ดีเซล หรือเฉพาะเครื่องยนต์เบนซิน มาพัฒนาเครื่องยนต์ และแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าเครื่องยนต์ดีเซลและน้ำมันเบนซินจะยังคงผลิตอยู่ แต่ทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการเติบโตเช่นกัน รถยนต์ไฟฟ้าหรือที่เราคุ้นเคยกันดี รถยนต์ EV ดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี และยังมีส่วนทำให้เกิดปัญหาฝุ่นพิษอีกด้วย Toyota

คุณเคยสังเกตไหมว่ารถยนต์ทั่วไปที่คนไทยใช้ขับกันเต็มถนน มันใช้เชื้อเพลิงเท่าไหร่? ข้อมูลจากธุรกิจพลังงานได้เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันในปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อวันโดยรวมจะลดลงเนื่องจากพฤติกรรมการใช้รถยนต์เปลี่ยนแปลงไป แต่ประเทศไทยยังคงใช้น้ำมันทุกประเภท (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) สูงถึง 137.9 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกภายหลังคลายล็อกดาวน์

อย่างที่เราทราบกันดีว่าเราตระหนักดีถึงปัญหามลภาวะและภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 ที่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมในระยะยาวคืออะไร? อีกปัจจัยที่ทำให้เกิดมลพิษเหล่านี้คือฝุ่นและควันที่มาจากท่อไอเสียรถยนต์เหล่านี้ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ หรือ ‘EV’ คืออะไร และเหตุใดจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับยานยนต์แห่งอนาคต รถยนต์ไฟฟ้า

ทำความรู้จักกับรถยนต์ EV

รถยนต์ไฟฟ้า EV เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบเผาผลาญหรือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า เรียกว่า รถยนต์ EV หรือ Electric Vehicle โดยรถยนต์ประเภทนี้นั้นจะใช้พลังจากไฟฟ้าแทนการใช้มันน้ำ รถยนต์ EV เป็นรถยนต์ระบบรถไฟฟ้าที่มรการทำงานในรูปแบบของการเก็บพลังงานเอาไว้ในแบตเตอรี่และสามารถชาร์จได้เรื่อยๆ เป็นระยะ หรือว่าตามรอบการใช้งาน หลังจากนั้นจะแปลงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ในการขับเคลื่อนรถ

สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างแตกต่างเลยก็คือ รถยนต์ EV ไม่ต้องมีกลไกลอะไรที่ซับซ้อนมากมายในการใช้งานอเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีว่ารถที่เติมเชื้อเพลิงด้วยน้ำมันนั้นจำเป็นต้องขับเคลื่อนโดยการใช้การจุดระเบิดเผาไหม้ ดังนั้นรถยนต์ EV จึงเป็นรถที่เครื่องยนต์เงียบ และไม่มีควันไอเสียที่ปล่อยมลพิษสู๋อากาศนั่นเอง Toyota

รถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งได้หลายประเภทตามชื่อเรียก และกลุ่มของการใช้พลังงานในการขับเคลื่อน ตั้งแต่การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว จนถึงการใช้ระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในการขับเคลื่อน และยังมีรถยนต์ชนิด Fuel Cell Vehicles (FCV) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจน และคาดว่าจะเข้ามาถึงตลาดได้ภายในเร็ววัน ในปัจจุบันรถยนต์ EVสามารถแบ่งตามเทคโนโลยีออกเป็น 3 ประเภท

รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV)

เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานผสมผสาน เชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รถประเภทนี้มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้เพียงเครื่องยนต์เท่านั้น เพราะเมื่อเหยียบเบรกรถ พลังงานบางส่วนจะสะสมอยู่ในแบตเตอรี่ และพลังงานที่สะสมไว้สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าควบคู่กับการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้ในภายหลัง รถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊ก-อิน ไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV)

รถประเภทนี้มีระบบเชื้อเพลิงและระบบไฟฟ้าแบบเดียวกับรถไฮบริด แต่สามารถเสียบชาร์จจากภายนอกหรือเสียบปลั๊กได้ดังนั้นเมื่อเสียบชาร์จรถจึงสามารถวิ่งได้ไกลกว่ารถไฮบริดแบบเดิม ระบบ. และแบตเตอรี่ที่ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถชาร์จเพิ่มเติมเพื่อเก็บประจุได้ตามต้องการ และเมื่อแบตเตอรี่หมด ยานพาหนะจะมีพฤติกรรมคล้ายกับระบบไฮบริด (HEV)

รถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวในการขับเคลื่อน (Plug-in Electric Vehicles : PEVs)

รถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้คล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ยกเว้นแต่จะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่า ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักเพียงแหล่งเดียว เมื่อแบตเตอรี่หมด จะต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จใหม่ สามารถแยกตามการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้ได้ดังนี้

3.1 รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ขับขี่ระยะสั้นหรือในบริเวณใกล้เคียง มีระยะการขับต่ำและทำงานที่ความเร็วต่ำ ตัวอย่างเช่น GEM Electric Motorcar

3.2 รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) รถยนต์ประเภทนี้ใช้พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้า 100% จากแบตเตอรี่ จึงต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และสามารถวิ่งได้ไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ยานพาหนะไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก (PEV) ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษขณะขับขี่หรือที่เรียกว่า Zero Emission แต่ข้อเสียคือมีระยะวิ่งที่จำกัด ระยะทางขับขี่ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในการใช้งานและเส้นทางการวิ่ง

3.3 รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนและใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากการเติมเชื้อเพลิงภายนอก โดยไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์โดยตรง จะมีเพียงการปล่อยน้ำเท่านั้น ปัจจุบันรถยนต์ FCEV มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าจะเติบโต รวมถึงเข้าสู่ตลาดเร็วๆ นี้ รถยนต์ไฟฟ้า EV

บทความที่เกี่ยวข้อง