6 ข้อควรรู้ก่อนซื้อรถ ยนต์ไฟฟ้า EV

ข้อควรรู้ก่อนซื้อรถ หลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย เช่น จีนและญี่ปุ่น ได้หันมาสนับสนุนให้ผู้คนใช้รถยนต์